Selasa, 16 Desember 2014

Membaca Sirah nabawiyah Ar Rahiq al Makhtum karya Syaikh Shafiyyurrahman al Mubarakfuri (Pustaka al Kautsar: 2012), saya mendapati bahwa Rasulullah merupakan ahli perbandingan agama yang ulung.

Diantaranya adalah ketika proses keislaman Adi bin Hatim. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda, "Wahai Adi masuklah Islam niscaya engkau akan selamat."

Kujawab, "Sesungguhnya aku sudah memeluk suatu agama."

"Aku lebih mengetahui agamamu daripada dirimu sendiri," sabda beliau.

"Engkau lebih mengetahui agamaku daripada diriku sendiri?"

"Benar. Bukankah engkau termasuk sekte Rukusiyah dan engkau mengambil seperempat bagian dari harta rampasan yang diperoleh kaummu?"

"Begitulah," jawabku.

"Beliau bersabda, "Yang seperti itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam agamamu."

Beliau selalu mengatakan hal ini hingga akhirnya aku tunduk kepada beliau.

(Bab Pengiriman Duta dan Satuan Perang: 505)

0 komentar:

Posting Komentar